Spar på energien – ikke lyset….

 

De fleste energikonsulenter- og rådgivere kan som regel hurtigt påvise nogle besparelser der ligger lige til –
“De lavthængende frugter”

Vi vil gerne gå et niveau dybere, så vi ud over de umidelbare besparelser også kigger på det, der vil give blivende værdi også i fremtiden.
  
Hvad enten I blot går efter de lavthængende frugter  – f.eks. i forbindelse med lys etc. eller ønsker at “Gå hele vejen” og også kigge på de mere langsigtede, men stadig rentable og bæredygtige løsninger kan vi hjælpe jer.
 
Vi vil endvidere typisk rådgive jer ud fra en holistisk helhedsbetragtning, da vi af erfaring ved, at de bedste løsninger ikke nødvendigvis er de billigste…..
 
   
De bedste løsninger er dem….der er gennemtænkte !! 
 
Det betyder blandt andet, at vi altid analyserer, måler og beregner, og f.eks. ved lysinstallationer vil der altid indgå lysberegninger, så vi ikke risikerer  efterfølgende at stå med en løsning der ikke lever fuldt op til forventningerne.
Netop på belysning har vi meget stor ekspertise in-house og kan levere såvel komponenter som færdige projekter og løsninger – og for alle andre former for energi- og driftsoptimering vil vi typisk henvise jer til nogle af vore kompetente samarbejdspartnere, så I altid er sikret  den for jer bedste- og mest opdaterede vejledning og rådgivning.