Det ER muligt både at tjene penge og bevare miljøet!

Vores mission og berettigelse er først og fremmest at vi i samarbejde med vore kunder skaber energirigtige og økonomisk attraktive løsninger inden for bæredygtig energianvendelse.

Da det jo trods gode intentioner sjældent kan lade sig gøre at ændre eller investere i ny teknologi- med mindre det enten er lovkrav, eller noget man kan tjene penge på, starter de fleste af vore projekter typisk også med en ”kold kalkule” på de økonomiske perspektiver, så vi kan afklare besparelsespotentialet inden vi går videre.

Når de økonomiske incitamenter er på plads går vi herefter i gang med det vi kan :
Aktivt at gøre en indsats for at bevare miljøet – samtidig med, at vi hjælper vore kunder til at spare penge!

Presset på vores klode med jagten på- og brugen af fossile energikilder er de senere år steget eksponentielt, og dette sætter stort pres på især sårbare økosystemer og vore begrænsede ressourcer.

I de seneste 50 år – kortere tid end det gennemsnitlige menneskes levealder – har vores klode undergået større menneskeskabte forandringer end i samtlige foregående årtusinder hvor der har vandret mennesker på kloden.
Vi mærker effekten i dag, hvor vort klima ”går amok” med store globale temperaturstigninger, ekstreme tornadoer og tropiske uvejr samt voldsomme oversvømmelser til følge.

Skal vores børn og børnebørn have en mulighed for at opleve en klode med samme artsrigdom og særprægede og skrøbelige økosystemer vi har i dag, bliver vi alle nødt til aktivt at tage del i beskyttelsen af vore ressourcer og vores klode.

Co2 udledningen skal reduceres, og der skal forskes i- og udvikles alternative energikilder som udnytter energien bedre – uden at belaste miljøet.

Hos Upgraders Energi tilstræber vi at holde os opdateret med nyeste viden inden for bæredygtig energiudnyttelse, og vi har i samarbejde med vore dygtige samarbejdspartnere sammensat en produktpalette der indeholder såvel viden som ”hardware” der kan hjælpe jer til at nedbringe energiforbruget.

En ting er hardware og ”isenkram” der kan optimere energianvendelsen, men der hvor det bliver rigtigt sjovt, er når vi yderligere kombinerer det med styringer, sensorer og software der på intelligent vis yderligere kan optimere energiforbruget – og sikre den såvel miljømæssige- som økonomisk bedst mulige energiudnyttelse.

Vi har siden 2007 været dybt engageret i bæredygtig energiudnyttelse og har opnået en stor ekspertise på området, en ekspertise som vi naturligvis meget gerne stiller til rådighed for vore kunder og samarbejdspartnere.

Vort p.t. primære fokus er energireduktion inden for el-området, men vi rådgiver også gerne om forhold inden for varme, ventilation, trykluft og anden procesenergi samt energirigtigt- og bæredygtigt byggeri.

Vi har forpligtet os til altid at ligge i front hvad angår viden om nye teknologiske muligheder, teknikker og udstyr, og vil meget gerne udfordres og udvikle os sammen med jer – vores kunder, så vi sammen kan være med til at bevare vores storslåede Jord – også for kommende generationer!

Vi ser frem til at være en del af jeres løsning!