Det gælder om at holde fokus og gøre det man er bedst til….

Vi har derfor allieret os med nogle yderst kompetente samarbejdspartnere inden for de forskellige relevante områder i vores 360 graders analyse- og løsningsmodel.

Vi kender vore styrker og erkender vore begrænsninger og der hvor vi har brug for yderligere kompetencer, har vi allieret os med nogle af markedets stærkeste spillere inden for de respektive områder.

For mere information om deres ydelser og særlige kompetencer kan I se mere på deres respektive sider:

EWII
Vi har i samarbejde med EWII (Tidligere Trefor Energi A/S) lavet en aftale om tilskud til energiforbedrende tiltag- og løsninger som kommer vore kunder til gode i form at kontant tilskud.
Det hører I nærmere om i forbindelse med evt. samarbejde.

ABB A/S
Alt inden for energioptimering og kontrolsystemer – bla. markedets bedste løsninger til spændingssænkning og regulering.

Dansk Standard A/S
Dansk Standard A/S hjælper os og Danmark med at holde styr på alle nye standarder og regler på energiområdet, og bistår os løbende i generelle spørgsmål samt i særdeleshed i forbindelse med projekter vedrørende DS/EN16001, Energiledelse.

Kjærgaard A/S
Virksomhed med store ekspertise inden for intgelligent energistyring i byginger og industri. Egenudviklet software til detaljeret- og avanceret styring samt logning af alle typer forbrug. Fremtidens løsninger i dag!

Okholm Lighting A/S
Det førende specialfirma inden for renovering af kirkekroner- og lampetter samt leverandør af højkvalitets designprodukter inden for LED-belysning til kirker, hoteller, gallerier m.m.
Virksomheden er endvidere specialister på belysning til store rum samt kundespecifikke løsninger iøvrigt.

Servodan A/S
Software til intelligent styring af forbrug samt diverse sensorer. Prøv Servodans PayBack beregner.

Niras A/S
Ingeniørfirma med speciale i bla. kortlægning, projektering og implementering af energioptimerende løsninger.

Holbech Design
Firma med især stort speciale inden for ombygning af eksisterende lamper og armaturer samt egne stilrene designs.

Unic-Light A/S
Innovativ producent- og forhandler af såvel “almindelige” som eksklusive lamper, armaturer og lyskilder.

TeamTronic A/S
Førende inden for design- og udvikling af LED-baserede lyskilder

KC Light A/S
Bred vifte af professionelle kvalitetsprodukter- og løsninger inden for såvel konventionelle- som LED lyskilder og armaturer.

Enstall A/S
Københavnsbaseret installationsvirksomhed med ekspertise på belysning, adgangskontrol & sikkerhed, audio & video samt komplette entrepriser.

Ud over ovenstående har vi diverse Ad Hock samarbejder med andre kompetente viksomheder, alt efter hvad projekterne kræver, og vi tilstræber, at såvel vi- som vore samarbejdspartnere er leveringsdygtige af de for vore kunder totalt set bedste løsninger – uanset hvad dette måtte være.

 

Samarbejdspartnere- kunder:

Uden den tætte dialog med- og konstruktive feedback fra vore kunder, kunne vi ikke til stadighed udvikle forretningen og forblive på forkant med udviklingen som tilfældet er i dag.

Vore kundrelationer er mindst lige så vigtige for os som vore leverandører og andre samarbejdspartnere, og blandt vore kunder/igangværende projekter i dag kan nævnes bla. Matas A/S, Nordea Ejendommme, BIVA-Tæppeland, Ford, Peugeot, Mercedes, Sapa Group (Hydro Aluminium), Nationalmuseet, Bygningsstyrelsen, Elgiganten, Kaufmann, flere kommuner, div. hotelkæder samt en bred vifte af større og mindre virksomheder inden for industri og handel, detail samt produktion.