I forbindelse med energirenoveringsprojekter er der mulighed for at lade (el)-besparelsen
finansiere ombygningen.

Dette foregår oftest som en form for operationel leasing, hvor renoveringsprojekterne bliver finansieret af de besparelser på energi-, drifts- og vedligeholdelsesudgifter, der opnås i årene efter projektets afslutning.
Dokumenteres/beregnes f.eks. en besparelse på kr. 150.000 om året, og projektets samlede investering er på kr. 350.000, vil tilbagebetalingstiden blive beregnet ud fra den månedlige besparelse plus omkostninger i løbetiden.

Ved ovenstående ville den ”rå” tilbagebetalingen kræve 28 mdr. af kr. 12.500,- og hertil kommer omkostningerne, så den samlede tilbagebetalingstid kunne f.eks. ende op med 31 mdr. af 12.500,- ~ totalt kr. 387.500,-

(Omkostninger vil varierer fra sag til sag, og ovenstående er blot et eksempel).

Fordelen ved denne finansieringsform er for dig som kunde, at der ikke er krav til likviditet – I skal ikke skal have penge op af lommen før de reelt er sparet – eller være afhængig af budgetter og langsigtet planlægning, og efter endt tilbagebetalingstid tilfalder den fulde besparelse jer i al tid fremover.

Nogle leasingudbydere eller banker stiller krav til tegning af servicekontrakt i tilbagebetalingsperioden for at beskytte deres investering.

Denne omkostning lægges i givet fald ind i finansieringen, og mærkes således heller ikke i den daglige drift.

Venligst kontakt os for nærmere information om disse muligheder.