Har jeres lysstofarmaturer glimtænder, er der rigtig gode muligheder for at spare energi og vi har i princippet fire mulige måder at reducere energiforbruget:

Spændingssænkning:
I bibeholder de eksisterende armaturer og vi montere udstyr til kontrollereet spændingssænkning. I opnår en besparelse i størrelsesordenen 25-35% samt en fordobling af levetiden på rørene.

I vil opleve en målbar- men ikke mærkbar reduktion i lysudbyttet, og jeres medarbejder mærker ingen forskel.
Spændingssænkning

Ombygning/udskiftning til armaturer med LED-rør  eller Sustainergy Line lysstofrør i stedet.
Jeres eksisterende armaturer ombygges – eller bedre udskiftes til armaturer med LED- eller Sustainergy Line lysstofrør.

I opnår typisk en besparelse på 50-60% i energiforbruget – og en tilsvarende reduktion i varmeafgivelsen fra armaturerne.   Levetiden forlænges endvidere til 40-50.000 timer, hvilket under normale driftsforhold svarer til over ti års vedligeholdelsesfri drift.

LED-rør kan p.t. ikke styres/dæmpes, men der findes typer med automatisk dæmpning som med fordel vil kunne anvendes ved vinduer, under ovenlys etc.
LED-rør, Sustainergy Line rør

Udskiftning af armaturer til DiLED ”ovenlys-armaturer”

Ud med de gamle armaturer og ind med lyspaneler i DiLed-serien.
DiLed panelerne findes standard i 30×30, 60×60 og 30x120cm, i forskellige farvetemperaturer fra varm hvid til dagslys, og kan direkte erstatte eksisterende indbygningsarmaturer.

DiLEd armaturerne kan dæmpes og styres f.eks via Dali, Madli eller 0-10V interface, og de giver et meget behageligt og blændfrit lys – samtidig med, at de giver et eksklusivt præg.

Loftspanelerne giver besparelser på mellem 40 og ca. 60% i forhold til konventionelle armaturer samt mulighed for højere lysudbytte pr armatur/m2.

Garanteret levetid >50.000 timer.
DiLed

Armaturer med elektronisk forkobling
(HF-armaturer)

Er jeres grundarmaturer af de nyere typer med elektronisk forkobling (HF), og I måske allerede har styring eller dagslyskompensation på, er der ikke helt så meget at spare som ved de ældre armaturer, og her vil spændingssænkning ikke kunne anvendes.

Det vil dog stadig være muligt at spare op mod 30-35% ved udskiftning til LED- Eller Sustainergy Line CFL-rør eller DiLEd paneler – og kombineres dette evt. med intelligent styring kan besparelserne blive endnu større.

Ligeledes er levetiden på HF-armaturer stærkt begrænset – især hvis I bor et sted med ”støj” på forsyningsnettet, og så giver det rigtig god mening at skifte til LED eller Sustainergy Line CFL med op til 50.000+ timers levetid.