Produktion/lager/distribution

Der bruges et hav af lys over alt

Lyshav på bygningen kræver ikke den store kvalitet af lyset

Er jeres virksomhed primært i denne kategori, har I ofte mange brændtimer pr. uge på lyset og/eller særlige krav hertil – samt ønsket om lave vedligeholdelsesomkostninger.

I områder med store belyste arealer, hvor der eventuelt ikke er særlige krav til lysets kvalitet eller mængde, kan løsninger baseret på enten LED eller spændingssænkning ofte være nogle gode, rentable løsninger. Begge løsninger giver markant lavere energiforbrug og længere levetid på jeres lyskilder – samtidig med at varmeafgivelsen fra lamperne reduceres betragteligt.
Det tæller meget på køleregnskabet!

Spændingssænkning:
Har I f.eks. en grundbelysning baseret på lysstofrør af den gamle type, med glimtænder og konventionel spole, kan vi med spændingssænkning på den eksisterende installation typisk realisere en energibesparelse i størrelsesordenen 25-30% – og op til 35% ved samtidig skift af rørene til mere effektiv type.
Denne type reduktion er relativt simpel at implementere uden indgreb i jeres eksisterende armaturer, og er den simpleste og billigste løsning. Afhængigt af antal driftstimer og hvordan jeres installation er bygget op, vil tilbagebetalingstiden typisk ligge på mellem et og fire år.

LED:
Ved tilsvarende installation med glimtænder og konventionel spole kan vi ved overgang til LED reducere jeres energiforbrug med mellem 50 og 55%. Denne løsning kræver dog, at vi udskifter jeres eksisterende armaturer med vores Sustainergy Line LED-armaturer, hvorfor investeringen vil være noget større – typisk 2-2,5 gange højere end med spændingssænkning.
Afhængig af driftstiden hos jer, vil tilbagebetalingstiden ved denne løsning derfor typisk ligge på 1,5 til 5 år.

LED i stedet for HF-armaturer:
Har I i dag monteret HF-armaturer, kan vi ikke lave spændingssænkning, men vi kan stadig opnå en besparelse på 25-30% på energiforbruget ved at skifte fra HF til LED.

Ovenlys = gratis lys. Udnyt det!

Udnyt solen og dagslyset når muligt!

I opnår endvidere her en væsentlig levetidsforøgelse på såvel rør som armaturer, så jeres vedligeholdelsesomkostninger reduceres væsentligt.

Højtrykslamper:
Er jeres lyskilder i dag natrium eller Metalhalogen lamper, har vi nogle alternativer baseret dels på LED eller Induktion. Begge disse lyskilder byder på en energireduktion i størrelsesordenen 35-55% i forhold til det eksisterende, og en levetidsforlængelse op til 100.000 timer for lyskilderne.
Endvidere har vi vore Sustainergy Line elektroniske ballaste, der med deres reducerede egenforbrug  og mulighed for programmering og styring via f.eks. 0-10V (dagslysstyring) kan reducere forbruget med op til 65% – afhængig af brugsmønster og installationen.

Intelligent Spændingssænkning:
Afhængigt af jeres forsyningsspænding og typen af eventuel produktion, kan det i mange tilfælde også være en rentabel løsning at lave Intelligent spændingssænkning på hele jeres bygning eller produktion. Ved denne form for energireduktion ”låser” man spændingen fast på et givent niveau – f.eks 215V og selvom I så får leveret f.eks. 237V kommer der kun de 215V ud til jeres lys og udstyr. Dette betyder dels en beskyttelse af alt det tilsluttede elektriske udstyr og lyskilder – dels typisk en besparelse på 5-15% på jeres totale forbrug!

Det er ikke altid denne løsning er rentabel – men der hvor vi kan analysere os frem til at det giver effekt, har vi typisk set tilbagebetalingstider på mellem 1,5 og 5 år.

Software:
Der fleste af vore løsninger kan integreres i eventuelt eksisterende software- og styresystemer, og ellers kan vi dels ud fr egne software produkter levere hele- eller dele af løsninger og endvidere samarbejder vi med nogle af markedets bedste firmaer til intelligent energistyring- og monitorering.

Kombineres vore løsninger med intelligent styring, kan ofte hentes 20-30% større energireduktion end blot hardwaren alene.