Software- og den rigtige hardware = Optimale løsninger!

Uanset hvor gode produkter vi anvender, kan vi optimere løsningerne yderligere ved at kombinere med intelligent styring, software og forskellige sensorer.

CTS er en forkortelse for Central Tilstandskontrol og Styring.
Et CTS-anlæg giver dig mulighed for samlet overblik og kontrol over dine tekniske installationer.
Med CTS kan man opnå store energibesparelser, fordi energiforbruget intelligent styres efter behov, og ikke bare ”buldrer der ud af” i døgndrift ukritisk og uden hensyntagen til faktiske behov.

Ud over en bedre ressourceudnyttelse og bedre (inde-) klima opnår man en betydelig besparelse på service og vedligeholdelsesomkostninger da den intelligente styring giver mulighed for at planlægge service og driftsstop optimalt. Hertil kommer en ofte væsentlig reduktion i energiforbruget til gavn for såvel CO2 udledningen, miljøet som budgetterne.

Ud over CTS-styring, der kan anvendes generelt til styring af komplette installationer, har de fleste af vore produkter inden for belysning mulighed for styring via 0-10V (dagslyssensorer etc.) og/eller Dali eller Madli styring, og som det seneste skud på stammen frekvensmodulation via powerline, hvilket betyder styring over forsyningsledningen uden behov for ekstra kabler – noget bla. en del af vores LED vej- og arealbelysning kan leveres med.
En klar fordel  i forbindelse med selve installationen.