Såfremt I overvejer at indføre energiledelse og/eller evt. certificering i.h.t. DS/EN 16001, kan vi i samarbejde med Dansk Standard A/S hjælpe jer hele vejen fra den indledende screening over kortlægning og evt. udarbejdelse- og implementering af Energiledelsesstandarden DS/EN16001.

I foråret 2010, udgav Dansk Standard A/S i samarbejde med Energistyrelsen publikationen” Energiledelse Light” der er et idékatalog og en vejledning for mindre og mellemstore virksomheder, der er interesseret i en mere systematiseret tilgang til energieffektivisering og overvågning samt eventuel senere certificering i henhold til DS/EN16001, Energiledelse.
Denne vejledning var undertegnede en af hovedkræfterne bag i kraft af min daværende ansættelse i Dansk Standard A/S, og sammen med mine øvrige kompetente kolleger har vi derfor en solid viden der kan hjælpe jer i processen – eller blot udnyttes i forbindelse med kortlægning af besparelsespotentialer.

Venligst kontakt os for nærmere information.

Med venlig hilsen

Thomas Uwe Jørgensen