Energibesparelse via Spændingssænkning.

Grundet det stigende forbrug af el i såvel private husholdninger som industrien, er vore el-selskaber lidt presset på leveringsevnen, da mange af vore elkabler i jorden er fra en tid med væsentligt mindre forbrug.

Da det er meget bekosteligt for elselskaberne at skulle lægge nye kabler for at klare efterspørgselen og leve op til deres forsyningspligt vælger de derfor ofte at klare denne udfordring på anden vis – nemlig ved at hæve spændingen (V).
Effekten af dette er stigende forbrug, og baseret på simple fysik. (Ohm’s lov forklaret)
(Brug skyderne til at se, hvad der sker med effektoptaget/forbruget (A) når spændingen (V) ændres).

Det fungerer lidt ligesom en haveslange:
Hvis du skal have mere vand ud til dine planter, må du enten anvende en tykkere slange –
eller skrue op for hanen, så der kommer mere tryk på den du har!

Det betyder, at vi for ca. 20 år siden hævede den nominelle netspænding fra 220V til 230V – og elselskaberne har i dag ret til at levere inden for et spænd der hedder 230V +/- 10% hvilket svarer til fra  207 til 253 volt.
Det er et stort område – og for øvrigt også er kravet til CE-mærket udstyr.

Det er et stort spænd(!) og ved overspænding belastes meget af vort udstyr unødigt da det jo er designet til typisk enten 220V eller 230V.
Det betyder dels kortere levetid (pærerne springer hele tiden) og dels, at udstyret får tilført energi det ikke kan udnytte. Denne ekstra energi stresser udstyret, og afsættes ofte som overskudsvarme, som kan påvirke komforten – og som man eventuelt så også yderligere skal betale for at komme af med i kraft af køling eller ventilation! Alt i alt en rigtig dårlig løsning!
Det kan  vi råde bod på med enten aktiv- eller passiv spændingssænkning

Da alt elektrisk udstyr som tidligere nævnt i.ht. CE-mærkningen skal kunne fungere mellem 207 og 253V, kan vi med fordel lægge spændingen i den lave ende – selvom forsyningsselskabet måske leverer 240V.
Det giver dels levetidsforlængelse på udstyret, dels stor reduktion i energiforbruget.

Det er god økonomi!

Aktiv spændingsregulering eller   Passiv spændingssænkninghvad er det?