….eller “Aktiv spændingsregulering”


Intelligent spændingsregulering- og sænkning

Markedet mest avancerede løsning til spændingssænkning- og regulering

 

Aktiv- eller intelligen spændingssænkning fungerer på den måde, at uanset  hvor høj spændingen (hvor mange Volt) der er på nettet, kommer der kun det igennem spændingsregulatoren vi på forhånd har bestemt.

Ved brug af stabiliserede spændingsforsyninger fra ABB A/S, kan vi f.eks. sænke spændingen på en komplet bygning til eksempelvis 215V.
Alt udstyr virker, men det stresses ikke længere, og optager ikke unødig energi der skal afsættes som varme. En sådan løsning kan typisk give mellem 5 og 15% energireduktion på det samlede el-forbrug  – afhængigt af installationens alder og typen af forbrug.

Ud over energibesparelsen opnår I den fordel, at jeres udstyr og installationer beskyttes mod overspænding og støj, der ellers kan forkorte levetiden på lyskilder og elektronisk udstyr betragteligt – en ikke uvæsentlig faktor!

Fælles for de to typer spændingssænkning (aktiv- og passiv) er, at typisk vil det være således, at jo ældre installation – og jo større andel af forbruget der udgøres af lys:  Jo større besparelse.

Lidt mere om ABB’s aktive spændingsstabilisator finder du her:  ABB, “Spar energi med spændingssænkning”
og har du brug for yderligere, kan du rekvirere brochurematerialet for ABB’s intelligente løsninger her hos os eller direkte hos ABB.

Eksempler på testresultater fra det virkelige liv