Pas nu på I ikke brænder fingrene – eller jeres installationer!!

Der er stadig en hel del sælgere af LED-rør i markedet som giver urigtige eller vildledende informationer omkring anvendelse af LED-rør i eksisterende armaturer og installationer, og desværre gælder det også for nogle af de “store” velkendte leverandører af belysning.

Vi må gå ud fra, at det skyldes uvidenhed for de fleste(!) – men uanset evt. gode intentioner og manglende viden hos sælgeren/leverandøren, kan de blive jer der kommer til at betale regningen!

Vi snakker her om udskiftning af rør hvor det påstås, at I ikke skal modificere jeres gamle armaturer med glimtænder, men kan sætte røret direkte ind i armaturet blot I evt. skifter til leverandørens “dummy-glimtænder” sammen med røret.

DET KAN MAN IKKE NØJES MED – kondensatoren til fasekompensering skal fjernes, hvilket er et job for elektrikeren!!

Generel info omkring det med fjernelse af kondensator i armaturer i.f.m. ombygning til LED – eller vores Sustainergy Line lysstofrør:

Mange steder i udlandet kører man med en central fasekompensering og således ikke i armaturet som det sker herhjemme.

Da alle lysstofrørsarmaturer og LED-rør i Danmark(?) er fasekompenseret, så man ikke behøver at montere et kondensatorbatteri i installationen (som i udlandet) skal man ved udskiftning til LED-rør eller anden alternativ lyskilde fjerne den ekstra kompensering som sidder i armaturet i kraft af en kondensator. Hvis denne ikke fjernes, vil der ske en overkompensering, hvilket ikke er tilladt iht. Fællesregulativet. Fællesregulativet er et regulativ, som Elforsyningsselskaberne i Danmark, har udformet (deres krav til ejerne af elinstallationer). Iht. dette regulativ skal vi have en powerfactor (fasekompensering), der ligger mellem 0,9 og 1,0. Dette vil ikke kunne overholdes ved en overkompensering. Når Elforsyningsselskabet opdager, at en installation ikke overholder Fællesregulativet, vil de tage kontakt til ejeren og pålægge ham/hende, at få lovliggjort installationen – for jeres regning – og ellers kan der falde en meget kraftig afgift/bøde.

Vi har til dato ikke set nogen LED-rør der ikke er kompenseret, da det betyder at powerfactoren (virkningsgraden) så bliver meget ringe. Har du et ikke-kompenseret rør eller anden lyskilde med en dårligt designet driver/strømforsyning, kan power factoren være f.eks. 0,75. hvilket betyder at f.eks. et rør på 20W reelt bruger omkring 27W.

Det er der jo ingen der er interesseret i, hvorfor producenterne forsøger at lave strømforsyningen så god som muligt, så powerfactoren ligger tættest muligt på 1,0. De fleste gode produkter i markedet ligger mellem 0,9 og 1,0

Har du et gammelt armatur med kondensator i, og montere et godt rør med en powerfactor omkring f.eks. 0,95, kan du risikere at du gr. overkompensering (med din kondensator) får en power factor på armaturet på helt ned til 0,3. Det betyder, at den optagne effekt reelt bliver ikke 20W men omkring 3 gange højere. Det er en belastning der kan overstige jeres installations maks. belastning med risiko for brændte sikringer – eller det der er værre til følge – og det er en belastning jeres måler ikke kan registrere korrekt. Derfor er der i Fællesregulativet sat nogle grænser og værdier for armaturets virkningsgrad der skal overholdes (se s. 28 i vedhæftede).

I små installationer hvor man ikke har dimensioneret ledningsnettet tæt på maks belastning, er det ikke sikkert I vil opleve problemer – men er det en installation med mange armaturer på de samme ledninger/grupper (typisk ved fælles tænding) kan der opstå problemer, da den strøm armaturerne trækker kan blive for stor til installationen. Det er derfor både et sikkerhedsmæssigt og et økonomisk aspekt (Især økonomisk for elforsyningsselskabet, da de skal levere mere strøm end måleren kan ”fange” og således bliver snydt for afregning af det reelle forbrug).

Man kan sige, at man ved fjernelse af kondensatoren får I en lille ekstra udgift – men den kan – især i meget gamle installationer – hurtigt vise sig at være en rigtig god investering, da defekte kondensatorer i armaturerne betyder, at powerfactoren falder i det enkelte armatur, og forbruget dermed stiger – uden at man mærker det – og uden at man får mere lys eller andre fordele.

Vi har netop i samarbejde med en af vore landsdækkende installatører skiftet rør i 22 armaturer på et autoværksted, hvor vi er gået ind med vores Sustainergy Line rør i 26 W (der er høj-lumen versionen da de gerne ville have mere lys) – og normalt ville vi her gå fra et forbrug pr. rør på omkring 44W med spoletab til de 26W, hvilket giver en besparelse på 41% – men netop gr. gamle defekte kondensatorer i de gamle armaturer målte vi ved før og efter måling en besparelse på 60,4% i stedet – samtidigt med, at de fik ca. 10% højere lysudbytte! Det fortæller lidt om kondensatorens indflydelse! Der sidder uden tvivl rigtigt mange gamle armaturer rundt omkring i Danmark som har defekte kondensatorer, og dermed  giver jer væsentligt højere forbrug end nødvendigt, hvorfor det alt andet lige vil være en god idé at få dem fjernet!

Vi vil gerne levere den rigtige løsning – og er jeres armaturer nyere og det vil være rentabelt at genanvende dem med LED-rør kan vi i dag levere rør der reelt kan bruges – med en Ra-værdi over 80, og et lysudbytte på mellem 120 og 135 lumen/W hvilket betyder, at de rent faktisk kan give lys nok  – hvilket oftest vil være et problem ved overgang til LED-rør, da over 90% af de LED-rør der udbydes i dag ikke kan give det samme lys som de lysstofrør de skal erstatte!

Det kunne imidlertid være, at det i stedet ville være rentabelt at skifte alle de gamle armaturer til nye flade LED-paneler (som disse) på 55- 60W, der vil kunne give samme lysniveau som jeres nuværende 2x58W armaturer (der har et totalforbrug omkring 144W incl. spoletab). Så havde I nye, fremtidssikre armaturer – der kan forsynes med dagslyskompensation eller anden styring. Dette ville, give jeres installationer et løft rent designmæssigt – og give jer et væsentligt bedre lys samt større besparelse.

Et sådant panel kan leveres fra omkring kr. 1.500,- og selvom investeringen er lidt større end udskiftning til rør, vil I her få en væsentligt bedre, og mere fremtidssikker løsning – hvor merprisen typisk vil være tjent hjem inden for det første års tid!

For at gøre det kort: Pas nu på – og stol ikke på alt hvad du hører. Ansvaret ligger i sidste ende hos jer!