Indlæg

Pas på med LED-rør i eksisterende armaturer

 

Derfor skal I passe på med LED-rør som erstatning for almindelige lysstofrør:

LED-“lysstofrør” har flere udfordringer der skal løses før de er fuldgyldige erstatninger til almindelige T5 eller T8 rør i eksisterende armaturer, og blandt de væsentligste kan nævnes:

Lysets spredning/udbredelse:
De eksisterende armaturer er designet til at udnytte et rundstrålende rør, og da LED-rørene sender lyset ud i 120-160 grader spredning, vil man typisk opleve en dårligere lysfordeling med LED-rørene der gør, at man typisk mangler op mod 30% i lysudbytte i forhold til med almindelige rør. De kan således godt være, I kan reduceret forbruget med 50%  – mend det kræver så 30% flere armaturer at bibeholde lysudbyttet.

Farvegengivelse- og temperatur:
Langt de fleste LED-rør på markedet i dag kan ikke opfylde kravene i Dansk Standard, DS700, hvad angår farvegengivelse:
Denne specificerer blandt andet, at i lokaler hvor folk arbejder og opholder sig op mod 8 timer om dagen,  skal Ra-værdien for lyset, for at sikre trivslen, være på min. Ra80.
Dette kan langt de fleste LED-rør ikke leve op til – især ikke i de varme farvetemperaturer mellem 2.700 og 3.500K. Vi ser på disse typisk Ra værdier fra mellem Ra65 og op til måske Ra 76-78 for de bedste.
Dette er ikke godt nok, og betyder typisk at farver gengives meget dårligt så f.eks. hudtoner ser grå eller rødlige ud og f.eks hår eller pels ser mat og glansløst ud.

Ligeledes anvendes ofte en høj farvetremperatur  på måske 5.000-7.000K for at få højest mulige lysudbytte, hvilket betyder meget koldt lys eller evt. over i det blålige.
Dette vælges typisk fordi man ikke med LED-rør kan levere en varmere farve med bare nogenlunde fornuftigt lysudbytte pr. Watt – og det menneskelige øje er mere følsom i dette spekekter, hvilket får det til at virke som om der er mere lys end der reelt er.

Vi har tidligere været inde på, at Led-rør vil være gode i forbindelse med fødevare- og medico virksomheder samt frysehuse etc., og dette er stadigt rigtig – blot med de ovenstående forbehold.
Finder I de rigtige LED-rør, og er armaturerne egnede hertil, kan det stadig være en god løsning.

Så er den der: Rigtige lysstofrør der kan give besparelser på op til 58%

Opdateret 14. marts 2014:
Der er sket meget siden 2012, men vi har valgt at lade siden stå, blot som en kuriositet.
Vi har i dag LED-lysstofrør der fuldt ud kan erstatte almindelige lysstofrør, men skulle I alligevel være i tvivl, eller have særlige forhold der gør, at I ikke kan anvende LED-lysstofrør, kan I evt. bruge nedenstående specielle lysstofrør der stadig giver jer store besparelser – baseret på konventionelle lysstofrør.

Spar op til 58% på energiforbruget i.f.m. grundbelysning baseret på lysstofrør.

I rigtig lang tid har vi hos Upgraders Energi ledt efter et brugbart alternativ til de konventionelle lysstofrør, og en masse LED-erstatninger er blevet testet, målt og opsat i prøveinstallationer.
Konklusionen har til nu været, at de desværre, efter vores mening, fortsat ikke er gode nok endnu – andet end til punktbelysning og/eller lager eller andre steder, hvor kravene til lyskvaliteten er begrænsede.

Vi er derfor rigtigt glade for at kunne introducere de super energibesparende Sustainergy Line lysstofrør!

Rigtige, super energibesparende lysstofrør

Spar op til 58% med samme -eller bedre lys!

Disse rør er baseret på “rigtige” T5-long life rør” med 30.000+ timers levetid, og den rigtige, gode farvetemperatur- samt farvegengivelse vi kender fra almindelige lysstofrør.
Rørene er et specielt optimerert rør fra General Electric (T5 longlife-rør) med 3-pulverteknologi, hvilket sikrer en RA-værdi på omkring RA85, og giver middellevetider på over 30.000 timer.

Selve T5-røret er indkapslet i en klar polycarbonat kappe med indbygget reflektor, der dels gør det  meget effektivt – dels meget robust og splintsikkert.
Rørene er derfor specielt egnede til medico- og fødevarevirksomheder, hvor merprisen i forhold til et “normalt” fødevaresikkert rør er begrænset, og man derfor her især vil kunne realisere meget korte tilbagebetalingstider alene ud fra elbesparelsen – ofte under et år!

Rørene er endivdere forsynet med egen strømforsyning der er med til at optimere forbruget og samtidig giver HF-funktionalitet til gamle armaturer med glimtænder.
Den indbyggede reflektor dirrigere lyset der hen hvor det skal anvendes, og dette hjælper til at sikre en endog meget høj virkningsgrad.

Særligt i ældre grund- eller plastarmaturer uden reflektor vil man typisk opleve et omkring 20-25% højere lysudbytte end med almindelige rør – samtidig med, at man sparer 50-58% på energiforbruget.
Tilbagebetalingstiden vil typisk være på 12 til maks. 24 måneder ! Det er til at tage og føle på!

Download specifikation her: UE-Sustainergy Line Lysstofrør Intro-III 

LED-“lysstofrør” har flere udfordringer der skal løses.